2b למה אנחנו

אנו תטפל בנושאים הבאים:

 • שלב א' - איתור הנכסים
  בדיקה וסריקה באופן שוטף של המגרשים המוצאים לרכישה, ואיתור
  המגרשים הכדאיים ביותר לרכישה על פי קריטריונים הבאים:
  מיקום המגרש.
  מחירי רכישה אטרקטיבים.
  פוטנציאל לעלית ערך ולרווח הון נאה בעתיד.
 • שלב ב' - רכישה
  טיפול מקצועי בכל האלמנטים הקשורים בתהליך הרכישה כגון: רישום חברה בפלורידה (אם המשקיע חפץ בכך), הגשת הצעות
  לרכישה של המגרשים הנבחרים, ניהול המשא ומתן עם המוכרים, בדיקת המגרשים, טיפול בתהליך הסגירה ורישום בטאבו.
 • שלב ג' - טיפול בכל הנושאים הקשורים לנכס
  לאחר הרכישה אנו תטפל וניתן מענה לכל הנושאים הקשורים לנכס לפי הצורך.
 • שלב ד' - מכירה ומימוש רווחים
  כאשר המשקיע יחליט למכור את הנכס חברת הנדל"ן תטפל באופן מקצועי בכל האלמנטים הקשורים בתהליך המכירה: פירסום
  הנכס, קבלת הצעות לרכישה, ניהול המשא ומתן עם הרוכשים וביצוע הסגירה